سفارش تبلیغ
صبا ویژن

عبدالامام نعیماوی

شماره مدل انواع آیفون تا سال2020

مدل آیفونشماره مدل

آیفون 12 پرو مکسA2342 (ایالات متحده)، A2410 (کانادا، ژاپن)، A2412 (سرزمین اصلی چین، هنگ کنگ، ماکائو)، A2411 (سایر کشورها و مناطق)

آیفون 12 پروA2341 (ایالات متحده)، A2406 (کانادا، ژاپن)، A2408 (سرزمین اصلی چین، هنگ کنگ، ماکائو)، A2407 (سایر کشورها و مناطق)

آیفون 12 مینیA2176 (ایالات متحده)، A2398 (کانادا، ژاپن)، A2400 (سرزمین اصلی چین)، A2399 (سایر کشورها و مناطق)

آیفون SE (نسل دوم)A2275 (کانادا، ایالات متحده)، A2298 (سرزمین اصلی چین)، A2296 (سایر کشورها و مناطق)

آیفون 11 پروA2160 (کانادا، ایالات متحده)، A2217 (سرزمین اصلی چین، هنگ کنگ، ماکائو)، A2215 (سایر کشورها و مناطق)

آیفون 11 پرومکسA2161 (کانادا، ایالات متحده)، A2220 (سرزمین اصلی چین، هنگ کنگ، ماکائو)، A2218 (سایر کشورها و مناطق)

آیفون 11A2111 (کانادا، ایالات متحده)، A2223 (سرزمین اصلی چین، هنگ کنگ، ماکائو)، A2221 (سایر کشورها و مناطق)

آیفون XS (ایکس اس)A1920 ،A2097 ،A2098 (ژاپن)، A2099 ،A2100 (سرزمین اصلی چین)

آیفون XS Max (ایکس اس مکس)A1921، A2101 ،A2102 (ژاپن)، A2103 ،A2104 (سرزمین اصلی چین)

آیفون XR (ایکس آر)A1984، A2105 ،A2106 (ژاپن)، A2107 ،A2108 (سرزمین اصلی چین)

آیفون X (ایکس)A1865 ،A1901 ،A1902

آیفون 8A1863 ،A1905 ،A1906

آیفون 8 پلاسA1864 ،A1897 ،A1898

آیفون 7A1660 ،A1778 ،A1779

آیفون 7 پلاسA1661 ،A1784 ،A1785

آیفون 6s (شش اس)A1633 ،A1688 ،A1700

آیفون 6s پلاسA1634 ،A1687 ،A1699

آیفون 6A1549 ،A1586 ،A1589

آیفون 6 پلاسA1522 ،A1524 ،A1593

آیفون SE (نسل اول)A1723 ،A1662 ،A1724

آیفون 5s (پنج اس)A1453 ،A1457 ،A1518 ،A1528 ،A1530 ،A1533

آیفون 5c (پنج سی)A1456 ،A1507 ،A1516 ،A1529 ،A1532

آیفون 5A1428 ،A1429 ،A1442

آیفون 4s (چهار اس)A1431 ،A1387

آیفون 4A1349 ،A1332

آیفون 3GS (سه جی اس)A1325 ،A1303

آیفون 3G (سه جی)A1324 ، A1241

آیفونA1203

عبدالامام نعیماوی